Kontakti

predsjednik@sanh.hr  –  Predsjednik Saveza (Dinko Irsag)

tajnik@sanh.hr  –  Tajnik Saveza (Dejan Pavković)

marketing@sanh.hr  –  Marketing

press@sanh.hr  –  Odnosi s javnošću

Telefon:

  • +385 91 8814 360 (Dinko Irsag – predsjednik)
  • +385 95 7540 945 (Josip Habljak – glasnogovornik)
E-mail: info@sanh.hr
Adresa: Odranska ulica 2, 10000 Zagreb